Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice najdete ZDE

Jen málo používaná jména polí nejčastěji připomínají zaniklé vesnice. Na dvou místech regionu je živou připomínkou některé ze zaniklých osad folklorní soubor. Jen málokdo to ale ví.

O vesnici Spinek u Vnorov pojednával jeden z předchozích dílů seriálu. Jen malý kousek od Vnorov ležela další vesnice, jejíž jméno je dnes spojované s folklorem - Radošov - soubor, který vznikl v roce 1970 a existuje dodnes.

„Ves Radošov ležela na mírně zvlněném návrší na východ od Veselí nad Moravou,“ píše historik Rudolf Hurt v knize Veselí nad Moravou.

Zanikl i dvůr

Jen kousek za slovenskými hranicemi existuje ves s podobným názvem – Radošovice nad Skalicí. To podle Hurta souvisí kromě jiného s tím, že oblast ve větší míře patřila v určitých dějinných periodách k Uhrám. Stejné jméno připomíná to, že osadníci jedné vsi založili po přesunu novou ves s podobným či stejným názvem.

Název Radošov ale existuje i se zmíněným návrším, kde ležela ves. Vrch se do historie zapsal později svou vhodnou vinařskou polohou. Vinice na něm byly už za pánů z Uherského Ostrohu, kterým kdysi snad osada Radošov patřila.

V místech pozemků vesnice existoval ještě dlouho po jejím zániku hospodářský dvůr. I ten zanikl. Že mezi Veselím nad Moravou a Blatnicí ležela kdysi vesnice připomínají dodnes i místní názvy polí - Za Dvorem a Podsedky.

Vážení čtenáři, seriál Zaniklé vesnice najdete také v tištěné podobě každé úterý v Hodonínském deníku Rovnost.