Lidé se na ně většinou těší. Jejich očekávání a prožitky se však dosti liší. Mnozí lidé putují na posvátná místa, která ožívají tradicí svatých Cyrila a Metoděje, jiní si připomínají upálení mistra Jana Husa. Pro ty, kteří si významné události našich dějin nepřipomínají, to bývají dny toužebně očekávaného volna, řada vodáků vyráží na řeky, spousta lidí na dovolené. Je na každém, jak a kde svátky stráví. Kéž jsou však tyto svátky vždy časem k zastavení a k hlubšímu zamyšlení.