Zvířata potřebují klid, který jim lidé čím dál méně dopřávají. Utíkají do nepřístupných míst a doufají, že tam je bezohledný pán tvorstva nechá na pokoji. Seznam ohrožených druhů se neustále rozrůstá. V záplavě ekologických informací, které se valí z médií nebo při různých demonstracích ochránců přírody, vypadá situace syslů jako nepatřičná. Zásahy lidí do přírody zahnaly tohoto hlodavce na místa, kde by laik nehledal ani mravence: na letiště. V letovém provozu se syslíci cítí nejlépe a s piloty jsou kamarádi.