Fakt, že se našly kostry neoficiálně pohřbených těl, na hřbitově v Želeticích, znamená, že tu historicky skutečně byli vojáci, kteří padli za vlast, za niž bojovali nebo byli ve válce z povinnosti, snad z přesvědčení.

Co zbývalo? Za jejich zásluhy je ale stihl nedůstojný konec. Tehdejší doba sebou cosi nesla. Hromadné hroby, děs a pláč. Přesto stojí za to dát věci do pořádku, jak si zalouží.