Taky jsem zaznamenal hlasy, které tvrdí: ať neexistuje nic, co si na sebe nevydělá. Silně pochybuji o tom, že stát je schopný zajistit služby neziskovek v takové kvalitě a s takovým nasazením, jaké mají jejich stávající zaměstnanci. K financování se dá říct jen tolik, že společnosti, které netvoří zisk na sebe, nemají šanci vydělat. Proto potřebují peníze z veřejných zdrojů. Tyto investice se rozhodně vrátí. Je lepší, když člověk vzpomíná, jak si uvrtěl svůj první hrnek než na první rozbitou výlohu.