Právě tuto budovu chtějí Ratíškovičtí připomenout informační cedulí. „Traduje se, že tento místně zvaný Salón sloužil k občerstvení lovících na císařském majetku. Tudíž tam snad odpočívala i zbožňovaná císařovna Alžběta Bavorská nazývaná Sisi,“ přiblížil minulost Kaiserpavilonu znalec místní historie Václav Koplík.

Bývalý Kaiserpavilon neboli Salon.

Stavbu zachytilo i vojenské mapování z roku 1882. „V záznamech o stavbě našeho kostela se píše, že ji císař František Josef pozoroval od hájenky, která byla naproti Salónu,“ pokračuje Koplík.

Podařilo se mu získat i důkaz, že tady byla vrchnost úspěšná při lovu. Pochází ze zámku v Konopišti, který vlastnil synovec císařovny Sisi arcivévoda František Ferdinand d´Este. „Na dokumentu k jedné z kapitálních trofejí stojí, že byla ulovená v Polesí Ratíškovice,“ doplnil Koplík.

Alžbeta Amálie Evženie, císařovna známá pod přezdívkou Sisi.

Sláva císařského Pavilonu uvadala nejen se vznikem republiky, ale hlavně po ukončení činnosti skautů, kteří stavbu využívali do roku 1972. Budova chátrala, takže o třináct let později došlo k dokonce její demolici. „Spolu s našim Mykologickým kroužkem včele s Václavem Koplíkem připravujeme instalace tabulí, jejichž obsahem bude i lokální historie, a to Kaiserpavilon, dále to bude těžba uhlí v Doubravě a zde rostoucí houby,“ přiblížil místostarosta Radim Šťastný.

Podobných Staveb, jako byl Salón, podle něj v okolí mnoho není. „V dnešní době bychom budovu určitě vyhlásili za kulturní památku a byla by opravená. Bohužel se tehdy strhla,“ dodal místostarosta.