„Každoročně spojujeme výročí založení Československa s návštěvou našich francouzských přátel. My naopak jezdíme 11. listopadu do Francie, kde se účastníme oslav jejich státního svátku ukončení první světové války,“ řekl starosta Ratíškovic Josef Uhlík.

Přátelství mezi vesnicemi vzniklo podle něj také proto, že v okolí Vouziers padlo mnoho československých vojáků. Lidé z Vouziers hledali družbu v okolí rodiště Tomáše Garrigue Masaryka.

„Přímo ve Vouziers je vybudované Masarykovo lyceum. Takže zde existuje docela velká vazba již z počátků Československé republiky,“ přiblížil Uhlík. Smlouvu o vzájemném přátelství podepsali představitelé Ratíškovic a Vouziers již v roce 1988. „Velkým dílem k tomu přispěla nejstarší členka naší družby paní Dana Voříšková,“ poukázal starosta. Za dvacet let přátelství se do Ratíškovic a naopak do Vouziers podívaly stovky lidí. Hlavní spolupráce mezi vesnicemi je v oblasti kultury. „Naše kulturní soubory se zúčastňují francouzských slavností a naopak. Spolupracujeme také ve vzdělávání, kdy se naši studenti jezdí učit francouzsky a jejich k nám poznávat naši historii,“ nastínil Uhlík.

K padesátiletému výročí školy vydaly Ratíškovice knihu s názvem Almanach školy aneb Malá exkurze do dějin školství obce Ratíškovice.
„Vždy jsem tíhnul k tomu, aby se taková publikace vydala, a když se naskytla možnost napsat almanach k padesátému výročí, tak jsem se tohoto úkolu ujal,“ vysvětlil autor almanachu a zároveň ředitel Základní školy v Ratíškovicích Josef Hanák.

Sestavit publikaci pro něj podle jeho slov nebylo složité. „K psaní mám vřelý vztah, takže napsat almanach mi zabralo zhruba tři měsíce. V září jsme pak ještě s manželi Bařinovými vybrali historické fotografie,“ popsal, jak kniha vznikala, Hanák.

Almanach nabízí lidem informace o historii školství v Ratíškovicích. „Snažil jsem se popsat počátky školství v obci. Nejvíce informací je v této publikaci ze života školy. To znamená, že jsou zde zápisy z kronik a oběžníků, něco málo také ze současnosti. Zajímavý je také vývoj počtu žáků za dvacet let,“ poodkryl Hanák. Ten dodal, že velký dík patří sponzorům, kteří přispěli na vznik sborníku, a také ratíškovické radnici. „Jsou ještě věci, které se mi do almanachu nevešly. Takže s nadsázkou říkám, že je dám do druhého dílu,“ uzavřel s úsměvem autor.