Při tomto plánu na podporu cestovního ruchu Ratíškovičtí spolupracují se soukromou školou ve Skalici. „Kromě dobytčáku bude další novinkou výstava mapující přírodní zvláštnosti Dúbravy, Moravské Sahary a hraniční nivy řeky Moravy," informoval ratíškovický místostarosta Radim Šťastný.

V současnosti pokračují přípravné práce pro umístění vagonu a jeho koupi. „Sbíráme a zpracováváme data, která v expozici použijeme. Její součástí bude obrazovka, na níž se budou promítat přírodovědná témata nebo turistické zvláštnosti okolí Ratíškovic a Skalice, například hody či kulturní památky slovenského města," upozornil místostarosta.

Muzeum ve vagonu se nachází u vlečky mezi rohateckým nádražím a ratíškovickou Baťovkou, blízko přejezdu silnice z Ratíškovic do Vacenovic. Je umístěné v historickém železničním voze, takzvaném rybáku. Kromě muzejních exponátů a řady dobových fotografií je interiér téměř takový jako před sedmdesáti lety.

U muzea si zájemci mohou pronajmout tři drezíny, do každé nastoupí šest cestujících. Ti jedou po tři kilometry dlouhé trati, která v minulosti sloužila k přepravě uhlí z dolů Tomáš a I. máje 1 do výklopníku u Sudoměřic, odkud pak lignit putoval po Baťově kanálu do Otrokovic.