Podobně jako v Brně se komplikuje uspořádání referenda souběžně s komunálními volbami také v okresním městě. Iniciativě Stop hazardu v Hodoníně se totiž podařilo nasbírat potřebný počet podpisů pod petici pro veřejné hlasování o výherních automatech v obci. Jenže to nejspíš nebude stačit.

Ne všechna jména totiž úspěšně procházejí kontrolou městského úřadu. „Část z podpisů na odevzdaných listinách nesplňuje náležitosti uvedené v zákoně, to znamená jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Dále i náležitosti, že podpisuje listiny pouze osoba oprávněná, tedy ta, která má právo volit do zastupitelstva obce," informovala mluvčí hodonínské radnice Barbora Lahová. Doplnila, že někteří se na archy zvěčnili dvakrát.

Další se na listiny podepsali, ačkoliv k tomu nemají oprávnění. „V zákonu je uvedený skutek specifikovaný jako přestupek, za který může být uložena pokuta do výše tří tisíc korun. Tyto podpisy mezi platné nebudou započítané," uvedla mluvčí.

Prvního září odevzdal přípravný výbor na sto třiceti dvou arších 2 367 podpisů. „Doufali jsme, že rezerva byla dostačující," řekl hlavní iniciátor petice a jeden ze zakladatelů iniciativy Stop hazardu v Hodoníně Pavel Raus.

K vypsání referenda stačí v okresním městě jména desetiny oprávněných voličů. Těch bylo podle údajů z posledních voleb zhruba 21 500. Pro uskutečnění referenda by tak stačilo 2 150 hlasů. „Předložené podpisy se ještě pořád přezkoumávají, ale již nyní je jasné, že se součet těch, které nevykazují žádnou vadu, patrně dostane pod zákonem stanovený počet," sdělila vedoucí hodonínského odboru organizačního a vnitřních věcí Milana Vršťalová.

Její odbor tak zřejmě brzy vyzve zástupce přípravného výboru k odstranění uvedených nedostatků podaného návrhu na konání místního referenda. „V současnosti nemáme od úřadu žádné informace, takže nevíme, kolik hlasů budeme muset ještě dodat. Mohli jsme při naší kontrole nějaké nedostatky přehlédnout, ale myslím si, že mohlo jít o jednotlivce. Některé zápisy z volně dostupných míst mohou být hůře čitelné a problém může být také v tom, že tam někteří neuvedli celé datum narození, ale jen ročník," zamyslel se nad možnostmi Raus.

Pokud uvedené nedostatky přípravný výbor ve stanovené lhůtě neodstraní, nemůže podle vedoucí odboru návrh předložit prostřednictvím městské rady ke schválení zastupitelům. „V případě, že nedostatky odstraní, městský úřad opětovně návrh přezkoumá a následně může prostřednictvím rady předložit ke schválení zastupitelstvu. Jeho poslední zasedání v tomto volebním období se však koná šestnáctého září. Do tohoto data nelze návrh přezkoumat, předložit radě a následně zastupitelstvu," vysvětlila vedoucí odboru Milana Vršťalová.

Právě proto starostka Milana Grauová bod týkající se hazardu do programu úterního jednání nezařadila.

Úterní pokračování

„Nemohli bychom dostát zákonným termínům. Domnívám se, že někteří zastupitelé navrhnou, aby se o této problematice jednalo. Bude pak připravený právní výklad, " uvedla starostka.

Hlavní iniciátor návrhu referenda chce ještě na posledním jednání současných zastupitelů o hazardu promluvit. „Přes dva tisíce těch, kteří se chtějí vyslovit přímo k regulaci hazardu, má pro nás váhu a zastupitelé by je měli brát v úvahu," dodal Raus.

Na konci dubna bylo podle ministerstva financí v Hodoníně přes čtyři sta výherních zařízení. Kvůli hazardu podepisovali místní už dvě petice, první pro zákaz, druhou nyní pro referendum.

O regulaci automatů hodonínští zastupitelé hlasovali naposledy před prázdninami, ale ani jeden ze dvou návrhů nezískal potřebných šestnáct hlasů.