Povodí Moravy spolu s rakouskými kolegy tak chce v této části lužního komplexu nejen bojovat proti tamním dopadům sucha. „Napojením odstavených ramen na vodní tok se zabrání jejich vysychání a úhynu vodních živočichů a na vodu vázaných ekosystémů,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Záměr včetně prodloužení koryta Dyje se zamlouvá například břeclavskému rodáku a fotografu přírody Filipu Šálkovi. „Řeka bude mít také možnost se v některých místech častěji vylévat. Navíc si živočichové v meandru budou moci hledat nové úkryty,“ řekl Šálek.

Obnova Dyje
• Dochází k napojení dvou ramen Dyje na rakouské straně a jednoho meandru na moravské.
• Celkem se řece u Břeclavi vrátí více než jeden kilometr.
• Práce skončí v září.
• Celkové náklady činí zhruba 23 milionů korun, spolufinancování Evropské unie je 85 procent.

Zajímavé mu připadá i technické řešení, které zachovává obě říční větve. Navíc vodohospodáři museli úpravy navrhovat s ohledem na pomezí Rakouska a Česka. „Při průměrném průtoku prochází stávajícím korytem větší část vody, což je podmínka definující průběh státní hranice. Nižší i vyšší průtoky naopak přednostně vedou nově napojeným meandrem,“ vysvětlil Chmelař.

K napřímení toku došlo v 70. a 80. letech dvacátého století, kdy se tok Dyje zkrátil téměř o 3,2 kilometru. Současné úpravy vrátí řece více než kilometr. „Stavbu jsme zahájili v srpnu minulého roku a ukončení prací se očekává v průběhu letošního září,“ dodal mluvčí státního podniku s tím, že jedno z ramen je již plně napojené a práce tam již skončily.