„Chtěl jsem učinit jeden z posledních pokusů promluvit do duše lidem, kteří mají na starosti na tomto okrese střední školství.“

Podle Šťávy jsou v současné době problémy dva. Prvním je snižující se počet žáků, kteří vychází ze základních škol.

„V osmdesátých letech vycházelo na Hodonínsku ze základních škol tři tisíce dvě stě dětí. V příštích dvou letech nás čeká skokový pokles na tisíc pět set vycházejících žáků, což není ani polovina,“ uvedl Šťáva. Tuto situaci si podle něj školy uvědomují a na schůzi se naťuklo i téma zrušení, nebo redukce některých škol. „Všichni zúčastnění podle mě pochopili, že se za dva roky stane opravdu něco vážného, že hrozí svým způsobem kolaps,“ dodal Šťáva.

Druhým problémem, který se projednával byl nedostatek žáků, kteří se hlásí na řemeslné obory. To se odráží na trhu práce, kde chybí řemeslníci.
„Pokud nedojde k redukci středních škol a my všemu necháme volný průběh, tak podle mých výpočtů půjde do roku 2022 třiadevadesát procent dětí na maturitní obory a jen sedm na řemeslo,“ varuje Šťáva. Podle toho je v současné době nejvíc cítit absence řemeslníků ve strojírenství a stavebnictví.

Co se týče vzdělávání dospělých, hlavní problém vidí ředitel v odmítání nabízených rekvalifikací. S tím by měla pomoci novela zákona, která vejde v platnost prvního ledna příštího roku. Pokud člověk odmítne rekvalifikaci, může ho úřad práce vyřadit z evidence. „Až začne novela platit, počítám s tím, že se počet rekvalifikací podstatně zvýší,“ zakončil Šťáva.

Mezi pozvanými byli zástupci osmnácti středních škol a lidé z kraje, protože právě kraj střední školy zřizuje. Dále se také zúčastnily tři instituce pro vzdělávání dospělých. „Účast byla podle mě perfektní, hodně aktivní. Dost jsme si toho vyříkali, názory byly od liberálních až po ty hodně neliberální,“ uvedl Šťáva.

Podle toho je škoda, že na jednání nepřišli zástupci oboru školství krajského úřadu. Především ti tam měli podle Štávy být.

Zuzana Černá