„Výstava má příznačný název: Za krásou, která hřeje, gotické a renesanční kachle z jižní Moravy. Je zúženou regionální verzí úspěšné putovní výstavy Slováckého muzea v Uherském Hradišti z roku 2008,“ uvedl archeolog pořádajícího Masarykova muzea František Kostrouch. Ve Vlastivědném muzeu jsou tak od 9. ledna do 25. března 2012 vystaveny unikátní exempláře středověkých a renesančních kachlů pocházejících z Brněnska, Kyjovska, Hodonínska, Veselska a Uherskohradištska.

„Výstava se kromě představení kachlů jako umělecko-řemeslných výrobků zaměřuje i na technologickou stránku věci a pomocí trojrozměrných exponátů osvětluje celý, poměrně složitý výrobní postup,“ doplnil Kostrouch. Vystaveny jsou i originální dochované kadluby, jež jako formy umožnily sériovou výrobu jednotlivých motivů.

Návštěvníci uvidí také množství různých motivů zdobící čelní stěny kachlů, na kterých se objevovaly reliéfy s náboženskou symbolikou, scény z mytologie, momenty z každodenního života či heraldické motivy.

Výstavu oživují nejnovější nálezy z výzkumů Masarykova muzea v Hodoníně. Jde o nálezy z Hodonína, Mikulčic a Čejkovic. Kyjovsko reprezentuje unikátní kolekce kachlů pocházející z hrnčířského výrobního centra v Dambořicích. Muzeum je získalo při archeologických výzkumech ve 30. až 60. letech minulého století.

Nejen pro malé návštěvníky budou připraveny omalovánky, puzzle, pracovní listy a mnoho dalších aktivit. Součástí výstavy je i dílna hrnčíře.