Osev touto plodinou se rozšiřuje na úkor obilovin. V roce 2004 bylo v okrese oseto řepkou dva a půl tisíce hektarů. Letos je to již pět tisíc sto hektarů, tedy více než dvojnásobek.

Jako hlavní důvod zvyšování osevu uvádí zemědělci stabilnější výkupní cenu oproti obilovinám. „Pro zemědělce je to větší jistota,“ vysvětlil člen představenstva okresní agrární komory Tomáš Martinec.

V okrese zabírá řepka po pšenici ozimé druhou největší plochu ze všech rostlin sklízených při žních, ačkoliv se nejedná o obilovinu, ale olejninu.
Zvětšování ploch pro pěstování řepky je celorepublikový trend. V roce 2004 jí bylo oseto přibližně dvě stě šedesát tisíc hektarů zemědělské půdy, minulý rok už téměř tři sta čtyřicet tisíc hektarů.

Zájem o řepku je podle analytiků ministerstva zemědělství způsoben zvyšováním jejích cen na evropských trzích.
„U řepky vzrostla cena především v důsledku vysoké poptávky po této komoditě na evropských, ale i světových trzích,“ uvádí zpráva pro ministra zemědělství.
Z řepky se vyrábí biopaliva, která jsou povinně přidávána do pohonných hmot. Letos musí tvořit dvě procenta nafty i benzinu.

PAVEL ŠÍMA