Co považujete za největší problém pro Ratíškovice?

Sleduju, že v posledních letech dělá největší problémy občanům naší obce nákladní automobilová doprava. Konkrétně jí nejvíce trpí lidé v ulicích Vacenovická a Dědina. Ve Vítězné ulici je sice také hustá doprava, ale auta tudy projíždějí po kvalitnější silnici druhé třídy a hlavně domy jsou tady dále od sebe. I když situace není ani tady ideální, přece jen zástavba na současnou situaci lépe přizpůsobená.

Budova obecního domu v Ratíškovicích postavená v roce 1931.
Kdysi hospoda a maštale pro koně: v Ratíškovicích vznikne moderní bytový dům

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkKde vidíte řešení?

My tento nejpalčivější problém vyřešit nemůžeme. Páteřní síť rychlostních komunikací totiž musí vyřešit stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic a ve spolupráci s krajem. A to tak, aby řidiči kamionů neměli tendenci si cestu zkracovat po silnicích nižší tříd. Je pak smutné, když je cesta po dvojce lepší než po jedničce. Řidiči kamionů se snaží vyhýbat například problematickému průjezdu Strážnicí a zkracují si cestu přes Vracov, Vacenovice a Ratíškovice. Doufám, že rychlostní silnice nám odlehčí od této problematické dopravy. Navíc i naše napojení na I/55 a pak na plánovanou D55 u Rohatce či od Dubňan, by pak mělo zklidnit dopravu ve Vítězné ulici. Nyní ale chceme v těch nejproblematičtější ulicích, tedy Rohatecké, Dědina a Vacenovické provést aspoň rekonstrukci chodníků.

Právě v blízkosti ulice Dědina vyrůstá nový bytový dům. Kdy se do něj nastěhují nájemci?

Začali jsme na podzim. I přes mrazy se pokračuje. Dva ze tří bloků již mají základy. Na jaře příštího roku bychom chtěli otvírat dvacet bytových jednotek. Jde o největší investiční akci tohoto období s náklady kolem pětapadesáti milionů korun. V souvislosti s tím budeme řešit i dopravní situaci v lokalitě, kde máme nyní uzavřenou ulici Ulička. Tu bychom mohli otevřít, a to v jednom směru. Ulehčí se tak dopravně na hlavní ulici. Plánujeme také rozšířit parkovací plochy za tamním již stojícím bytovým domem.

Kdo se bude moci nastěhovat do toho nového bytového domu?

Podali jsme žádost o dotaci na zhruba dvanáct milionů korun. Pokud tuto podporu získáme, tak část bytů bude sociální, takže by v nich bydleli lidé, kteří na tom finančně nejsou dobře. Podle dotačních podmínek by pak nájemné nemohlo přesáhnout 61 korun za metr čtvereční. Dotyční musejí splňovat daná kritéria. Každopádně dům postavíme, i pokud dotace nezískáme.

A ostatní byty?

Ve všech případech jde o nájemní bydlení. Deset bytů je v první patře a deset v přízemí, takže jsou bezbariérové. V evidenci zatím máme čtyřicet žádostí o byty.

Kolik bytů má obec?

V bytovém družstvu máme šest. Naproti toho právě stavěného bytového domu máme čtrnáct bytů (bývalá stará škola, pozn. red.). V domě s pečovatelskou službou pak dvacet bytů. Po dokončení bytového domu bychom měli mít k dispozici 63 bytů.

Jaká je situace u vás, co týká stavebních parcel?

Současným specifikem naší obce je to, že tam kde máme rozvojové lokality pro bytovou výstavbu, tak jsou všechny na soukromých pozemcích. Navíc tam je velké množství vlastníků. Přesto se nám podařilo Za Mlýnem, kde je lokalita pro dvanáct rodinných domků, po letech směnit pozemky a scelit je na šest stavebních parcel. Zatím se tam podařilo dostat elektřinu a ještě tam musíme dát kanalizaci a vodu. To bychom chtěli stihnout v nejbližších dvou letech. U dalších šesti parcel je ještě potřeba dohody se spoluvlastníky. Ti totiž neudělili souhlas ani k přivedení kanalizace a vodovodu. Musíme to tak řešit složitější cestou, která je dražší. Na druhé straně se nám podařilo dokončit inženýrské sítě u mateřské školy, kde jsou čtyři stavební parcely.

Železniční šestikolejný přejezd v Rohatci Kolonii. Správa železnic plánuje jeho zrušení. Stavba náhradního řešení má začít v dubnu 2024.
Řešení přejezdu na Ratíškovice: řidiči odbočí už za býkárnou, na novou silnici

A jaké jsou další výhledy?

Dokončuje se studie ve dvou lokalitách, a to u zbořeného kina přes potok, kde by měly vzniknout čtyři stavební místa. Největší lokalita je mezi Jezérkem a školou, kde jde o třicet stavebních míst a dva bytové domy. Jenže pozemky tam vlastní desítky majitelů, takže budeme pokračovat v běhu na dlouhé trati. Z hlediska stavebních míst je v Ratíškovicích velká poptávka, ale míst je málo. Staví se proto i v zahrádkách.

Na druhé straně se vám podařilo udržet vybavenost, co se týká zdravotní péče…

Přesně tak. Naše lékařka se rozhodla, že pro odchod do důchodu si nechá jen dorost a děti. S tím, že chtěla, aby si dospělé od ní někdo převzal. Nakonec jsme to do deseti měsíců vyřešili novou ordinací ve společenských prostorech domu s pečovatelskou službou. Tam funguje nová ordinace od června.

Z toho vyplývá, že v budoucnu budete muset shánět i nového lékaře pro děti a dorost?

Před pár dny se uskutečnil přepis na katastru, obec totiž koupila část nemovitosti, zdravotního střediska. Zhruba jednu třetinu. Máme tam tak byt a ordinaci. Paní doktorka Proksová nám to nabídla s tím, že u dětí zůstane, co jí budou síly stačit. Když budeme muset pak hledat nového lékaře, tak pro něj budeme mít k dispozici byt a pod ním ordinaci. To by pak měla být značka: Ideál. Přesto se dá očekávat, že nebude lehké sehnat dětského lékaře. Do té doby budeme tento byt pronajímat po roce na dobu určitou.

Letos si mají Ratíškovice připomínat výročí 880 let od první doložené písemné zmínky. Jaké jsou plány?

Program už máme nastíněný. Řešíme jej bez ohledu na koronavirus. Akce by měly začít od dubna. Například na červen plánujeme celý den s Ondráše. Ráno by se představil dětem a hlavní vystoupení by měl mít na večer. Rádi bychom v červnu uskutečnili oslavy fotbalu, které jsou od loňska odložené i s otevřením druhého travnatého hřiště. Nabité by měly být v červenci čtyři dny kolem Cyrilka. Například s koncertem dechové hudby, při němž bychom mohli využít přeshraničního grantu Evropské unie, který nás spojuje s Francií, Chorvatskem a Slovenskem. Na čtvrtého připravujeme poměrně velký koncert především pro mladé. S vystoupením Čechomoru, Kollera, Xindlu X a naší ratíškovické kapely The Centrace Band alias Paradox. Pak máme plánované další akce. Ale uvidíme, jaká bude situace kolem koronaviru. Pokud nebude dobrá, tak nám nezbude nic jiného, než akce rušit.