Informoval o tom v úterý na tiskové konferenci veselský místostarosta Pavel Bouda. „Předpokládá se, že od 1. prosince do 28. února 2022 bude stavbou povolen průjezd obousměrně bez semaforů, a to jak na silnici I/54, tak na I/55,“ sdělil místostarosta.

Od začátku března se má pak provoz vrátit zpátky do objízdných tras, kde je i nyní. „Práce budou pokračovat na druhé a třetí etapě, se kterou se bude řešit i oprava povrchu Svatoplukovy ulice. Zhotovitel garantoval, že termín dokončení stavby dodrží, a že bude pracovat i v průběhu zimních měsíců, pokud to počasí technologicky dovolí,“ uvedla mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. Všechny práce mají být dokončeny během léta příštího roku.

V současnosti na zakázce zhruba za čtyřicet milionů korun pokračují práce na první a druhé etapě stavby. „Současně s výstavbou kruhových objezdů na komunikaci probíhá samostatná investice plynařské společnosti Gasnet, která provedla v místě stavebních prací nový plynovodní řad místo starého plynového ocelového potrubí, což stavbu lehce pozdrželo o čtrnáct dnů. Stejně dlouho trvalo i vyřešení druhého problému – odvodnění vpustí uličních a pásových, kde se musela vyprojektovat a provést nová dešťová kanalizace, protože dokumentací předpokládaný stav byl jiný,“ vysvětlila mluvčí s tím, že do 2. listopadu má být dokončena první etapa stavby, která zahrnuje novou komunikaci a chodníky.

„Od tohoto termínu se bude pracovat na etapě druhé – přeložkách sítí. Některé z nich jsou už částečně provedené,“ dodala Jančaříková.