„Bylo přerušeno správní řízení o zrušení dráhy do 28. března,“ uvedl mluvčí SŽDC Pavel Halla. Podle něj během správního řízení nikdo neprojevil zájem o převod vlastnictví dráhy.

„Trať sice nevyužíváme intenzívně, ale rádi bychom, aby byla trasa i do budoucna pro nás využitelná,“ uvedl mluvčí MND Dan Plovajko.