Dohromady se daly v roce 2001 v podstatě náhodou. Od té doby svůj pěvecký i řemeslný um předvedly na Slováckém roku v Kyjově, Slováckém krojovaném plese v Praze, folklorním festivalu v Miloticích nebo na folklorních akcích v Hrubé Vrbce, Dolních Dunajovicích, Velké nad Veličkou či Brně. Soubor žen Robky ze Séčky z Ratíškovic, jejichž věkový průměr je osmašedesát let, letos slaví desáté výročí.

„Každá z nás se ráda nastrojila při slavnostních příležitostech. Před deseti lety jsme takto vystrojené jely na vinobraní do Mikulova, kde jsme si začaly na náměstí zpívat. Všichni přítomní se k nám přidali a byla z toho ohromná zábava,“ vzpomíná na začátky souboru jedna z robek Magdaléna Křepelková.

Na podzim téhož roku už jely Robky ze Séčky na první akci jako regulérní soubor. „Děvčata pak začala vystupovat nejen na tradičních akcích, jako jsou hody, ale začala jezdit i do domů s pečovatelskou službou v okolí Ratíškovic a do Lázní Hodonín,“ doplnila Křepelková.
Kromě domácí scény vystoupilo patnáct žen i v zahraničí, a to ve Francii, Rumunsku a sousedním Slovensku.

Při svých vystoupeních představují také kromě zpěvu i staré a dávno zapomenuté zvyky a obyčeje Slovácka, jako jsou draní peří, vaření trnek, přástky s kolovraty, svatební zvyky či válání lukší. Pásma, scénky a úsměvné vyprávění pak prokládají slováckými písničkami. Tradičně se zúčastňují fašaňkového zvyku Skákání na konopě a Pochovávání basy. Robky ze Séčky jsou také hlavními organizátorkami Národopisného odpoledne v Ratíškovicích a velikonočních a vánočních výstav.