Nebude to poprvé, co změní tvář vesnice. V devadesátých letech minulého století díky němu na kopci nad obcí vyrostla replika větrného mlýna a později i celý turistický areál kolem něj.

„K Bukovanům mám pořád vztah, i když tam už roky nebydlím. Mlýnem to začalo, kaplí to pokračuje. Přemýšlel jsem nad tím, že právě kapli by si vesnice zasloužila,“ řekl mecenáš. Stavba podle něj přijde přibližně na dvanáct milionů korun. Rozhodl se, že jedenáct věnuje on. O zbytek se musí postarat místní.

Pro tento účel vzniklo občanské sdružení Bukovanská kaple. „Předpokládám, že bude časem ve vesnici sbírka. Možná, že sdružení uspěje s nějakou žádostí o grant. Jde hlavně o to, aby se podařilo do celé akce vtáhnout místní obyvatele,“ uvedla starostka Bukovan Jana Šimečková.

Jak dodala, pokusů o uskutečnění podobné stavby bylo dříve už několik. „Naposledy před několika lety šlo o snahu postavit kostel,“ připomněla starostka. Vždy ale zůstalo jen u myšlenky, kterou se nepodařilo uskutečnit.

Ve vesnici je tak pouze malá kaplička, do které se žádní lidé nevejdou. Při vybraných příležitostech se u ní pořádají mše, vánoční besídky či živý betlém. Jde ale o akce pod otevřeným nebem. Právě minulý měsíc se například při mši rozpršelo. Problémem jsou pak také pohřby.

„Není žádné důstojné místo, kde se pozůstalí mohou se zesnulým rozloučit. Právě kaple, která pojme větší množství lidí, v tomto moc pomůže,“ uvedla Oldřiška Pelikánová, která vede tamní ženský pěvecký sbor. Právě ten na pohřbech často zpívá.

Původně měla stavba začít už letos. Projekt je hotový. Práce ale začnou až po zimě. Po dokončení dovnitř chrámu vejde podle Kouřila přibližně sto padesát až sto osmdesát lidí. Kaple bude ale fungovat prozatím pod kyjovskou farností. Samostatný kněz tam nebude. „Věřím, že kaple bude stát stovky let, takže v tomto ohledu se to může někdy změnit,“ poznamenal Kouřil s tím, že tyto starosti jsou zatím druhořadé.

Víceúčelový objekt

Kaple ale nebude sloužit jen náboženským účelům. Podle představ mecenáše půjde o víceúčelový objekt. Budou v něm například koncerty či výstavy pro místní i pro turisty z mlýna. „Typ podobných akcí samozřejmě bude muset odpovídat místu. Bude to chtít velký cit,“ řekl Kouřil.

Vedení obce jeho plánu vyjde vstříc tím, že pro stavbu věnuje nově vzniklému sdružení pozemek mezi sokolovnou a obecním úřadem v samém středu obce.

„Podle dosavadní dohody se pak sdružení bude po dokončení kaple starat o její údržbu. Do budoucna bude ale třeba to vyřešit lépe. Ve sdružení jsou spíše starší lidé. Jestli to po letech po nich někdo převezme, těžko nyní odhadovat,“ přiblížila starostka. Jak dodala, problémem budou i peníze.

Odhaduje, že jen elektřina, plyn a voda spolknou ročně přibližně sto padesát tisíc korun. Sdružení podle ní těžko takové peníze rok co rok získá. Příjmy z kulturních akcí pomohou jen částečně. Z toho plyne, že asi bude potřebná účast obce.