„Veřejné fórum je velkou příležitostí pro všechny občany, zástupce spolků, zájmových organizací a podnikatelů, kteří nám chtějí poradit a pomoci zlepšit situaci našeho města a místního regionu,“ uvedla místostarostka Zuzana Domesová.

Diskutovat se bude na témata týkající se vzdělávání dětí a dospělých, sociálních a zdravotních službách, podnikání, pracovním uplatnění lidí v regionu, kultuře a sportu, dopravě a životním prostředí. Lidé si sami zvolí desatero problémů Hodonína. V minulém roce obyvatele nejvíce trápilo propojení cyklostezek, oprava domu kultury, parkování na sídlištích Bažantnice a Jihovýchod, zavedení mobilní hospicové péče, modernizace knihovny, zubní pohotovost nebo vybudování komplexního adrenalinového hřiště pro mladé.

Na konci akce navíc lidé sami rozhodnou, na jakou aktivitu město vynaloží deset tisíc korun. Minulý rok šek putoval na vytvoření fóra pro mladé ve městě. Součástí programu bude také tombola.