Nejčastěji namítali, že je stavba v rozporu s územním plánem města, nebo vyjádřili strach, že dojde ke zvýšení počtu cyklistů a tím pádem i častým srážkám s chodci. „Takové zdržení nás mrzí. Cestu využívají i naši občané. Jezdí po ní do práce nebo do školy,“ uvedla Eva Mlýnková, starostka Petrova, který je spolu se Strážnicí členem dobrovolného svazku Obce pro Baťův kanál.

Jeho manažerka Martina Kočvarová ale věří, že uživatelé nové cyklostezky vedoucí podél vodní cesty šlápnou do pedálů už brzy. „Krajský úřad i Stavební úřad ve Strážnici potvrdili, že stavba v rozporu s územním plánem města není. Úřední rozhodnutí přijde koncem září,“ uvedla manažerka.

Stavba cyklostezky ale nezačne dřív než v září příštího roku. Důvodem je ochrana ptáků žijících v chráněném území Přírodního parku Strážnické Pomoraví, kudy cyklostezka povede. „Nemůžeme stavět během období hnízdění,“ doplnila Kočvarová.

V parku hnízdí čáp bílý nebo volavka popelavá.