Naproti tomu velký počet lze zaznamenat u zbraní z první světové války, zejména z východních bojišť. To je pochopitelné, protože řada obyvatel Hodonína vstupovala do Československých legií, které se formovaly na východní frontě. Do bojů zasáhli výrazně při bitvě u Zborova 2. 7. 1917.

Anabáze našich legií je všeobecně známa a na tomto místě ji není třeba zmiňovat. Zaměříme se na výstroj našich legionářů, která odpovídala ruským vojenským jednotkám.

Několik šavlí, které se nacházejí v Masarykově muzeu v Hodoníně, reprezentuje několik druhů této zbraně používané ruským carským vojskem. Podrobněji se můžeme věnovat dragounské šavli vzor 1881.

Evropa vs. Rusko

Celková délka šavle je přesně jeden metr, z toho na čepel připadá 865 mm. Šavle je poměrně dosti prohnutá, což vychází z bojových zkušeností ruské armády v boji proti nejrůznějším chanátům v oblasti střední Asie, od nichž převzali Rusové výrazné zahnutí zbraně. Tak velké zahnutí bylo v bojích velkou výhodou. To je jeden z velkých rozdílů, který odlišuje šavle v Evropě od těch v Rusku.

Rozdílů je ale více. Rusko bylo prakticky agrární zemí s minimálním průmyslovým zázemím, proto nepřekvapí, že pouzdro (pochva) je vyrobena ze dřeva, což bylo neobvyklé. Mělo to bezesporu svoje výhody, protože dřevo je lehčí při nošení zbraně a levnější při zpracování.

Dále nošení šavle bylo zcela odlišné. Čepel vždy směřovala k nebi, což mělo velké výhodu při boji. Dragoun při tasení šavle ji měl hned připravenou k sekání. Evropský způsob byl jiný. Voják šavli vytáhl, ale musel otočit celým zápěstím, aby připravil šavli k boji.

Ruské šavle se používaly celou první světovou válku. Svoje uplatnění našly také v dobách Sovětského svazu, kdy je nosili jak důstojníci, tak dragounské jednotky. Aktivně byly použity ještě v době druhé světové války, kdy byly zařazeny do jízdních podpůrných jednotek. Po roce 1945 byla snaha zavést do výzbroje naší armády sovětské šavle, které se používaly jako pochodové.

Přesto se neuchytily ve výzbroji československé armády, která používala i nadále modifikovanou verzi československé šavle vzor 1924, která je používána ozbrojenými silami České republiky dodnes.

MAREK VAŘEKA