Česká školní inspekce prošetřovala na základě stížnosti jednoho z rodičů jednání žáků základní školy Hutník ve Veselí nad Moravou. S výsledky se seznámili veselští radní.

Inspekce prověřovala stížnosti na nedostatečné řešení konfliktů mezi žáky, které vyústilo ve fyzické napadení. „Postup při šetření je stanovený školským zákonem. Podle něj Česká školní inspekce věc prošetří a výsledek předá k dalšímu řízení zřizovateli školy," uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrýs.

Podle něj inspekce zjistila, že škola sice přijala dílčí opatření pro ochranu žáků, ale nevyužila všechny možnosti včetně těch na obranu před sociálně patologickými jevy.

Výsledek poslala inspekce šestnáctého června zřizovateli školy, kterým je veselská radnice. „Je zákonem oprávněný stížnost vyřídit a přijmout případná opatření k nápravě," uvedl Andrýs.

Podle radního a místostarosty Petra Kolaříka je rozhodnutí, kdo má pravdu a kdo ne, velmi těžké. „Podle mě ale na Hutníku dělali, co mohli. Ze školní inspekce zaslali jen zprávu, nikdo nepřijel," řekl Kolařík.

Při podezření na sociálně patologické chování by k tomu měla zaujmout postoj i škola. „Nejvhodnějším způsobem je povolání odborníků. Často jsou ale problémy s tím, že jsou děti vůči nim i učitelům uzavřené. I pro psychology je někdy velmi těžké určit, jestli dítě mluví pravdu, nebo ne," řekla psycholožka Jana Taptičová.

Podobné chování jako to, které prověřovala inspekce, se stává dnes a denně na všech školách, říká bývalý ředitel ZŠ Hutník, Josef Gajoš. Ten se vzdal místa z osobních důvodů. „Kluci se poprali. Dělat z toho hned šikanu je laciné. Tím samozřejmě událost nechceme zlehčovat. Údajná oběť vystupovala na začátku jako agresor, a když toho ostatní měli dost, tak se poprali," sdělil Gajoš.

Ten je přesvědčený, že inspektoři mohli jít při šetření více do hloubky. „Inspekce neřeší a ani nepomáhá škole s naplňováním našich opatření vůči rodičům problémových žáků. U všech hlavních aktérů škola navrhovala, a dokonce i vyjednala termíny návštěvy dítěte v poradně a ve středisku výchovné péče. Rodiče buď odmítli účast nebo se prostě nedostavili. Inspekce takovou situaci řešit neumí a omezí se pouze na konstatování, že škola nevyužila všech možností k vyřešení problému," dodal bývalý ředitel.

Veselskou základní školu Hutník navštěvuje 466 dětí ve 23 třídách.