Součástí revitalizace by mělo být i vybagrování usazeného bahna a oprava břehů a hráze. „Oprava začne, až bude vypsaný dotační program na opravu těchto nádrží. Jedná se totiž o velkou částku, sami bychom takovou nákladnou opravu nezvládli,“ informovala starostka obce Klára Čudrnáková.

BARBORA SKOČÍKOVÁ