Postěžovat si přímo starostovi Hodonína a zeptat se na problémy, které Hodonínské trápí, mohli čtenáři webu Hodonínského deníku. Nejvíce je zajímala dopravní situace. Zkrácenou verzi on–line rozhovoru přinášíme i čtenářům Slovácka.

Světlík: Pane starosto, slyšel jsem už vícekrát od různých lidí, že Hodonín není pěkné město. Čím to podle vás je a myslíte, že se s tím dá něco dělat? Co by pomohlo tomu, aby hezčí bylo?
Hodonín svou polohou a okolím má problémy s nadměrnou prašností. To, jakým městem je Hodonín, je věcí subjektivního názoru. Někdo by chtěl více zeleně, jiný nové chodníky. Domnívám se, že je stále co zlepšovat, ale nikdy nedocílíme úplně ideálního stavu. Je to nejen otázka peněz, ale také trpělivosti odpovědných lidí (i mimo radnici) pracovat na zkrášlení svého města.

Petr Václavovič: Proč je možné, že v Břeclavi nebo Uherském Hradišti jsou na frekventovaných křižovatkách semafory, a v Hodoníně ne. Jde mi třeba o křižovatku u Galerie výtvarného umění či o pár metrů dál mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Mezi vlakovým a autobusovým nádražím se pohybuje mnoho chodců a provoz je tam taky velký. Křižovatka u Lidla je v tomto podobná. Frekventovaný přechod na dvouproudé cestě se mi zdá nebezpečný.
O semaforech na těchto křižovatkách neuvažujeme, zvažujeme pouze kruhovou křižovatku u galerie.

Petr Valachovič: Má radnice v plánu vybudovat cyklostezku směrem k plynárnám? Z centra směrem na Břeclav i Rohatec se dá bezpečně dostat, já jezdím na kole směrem na plynárny a kolikrát mám strach z toho, co se na Brněnské děje.
Město Hodonín připravuje cyklostezku na všech výjezdech z města.

Jan Rybář: Chtěl bych se zeptat na plán cyklostezek v ulicích Dukelská, Sušilova, Palackého a okolí. Je tam mnoho jednosměrek a jako cyklista si chci cestu urychlovat a ne používat auto. Ovšem tyto směrové příkazy cestu na kole prodlužují a musím město různě objíždět. Není možné, i když v takové ulici vede jednosměrka pro motorová vozidla, udělat pás pro cyklisty? Navrhl bych místo zeleného pruhu mezi chodníkem a silnicí, je tam spousta starých stromů a často tento prostor není udržovaný. Bylo by lepší, kdyby tam byla cyklostezka. V současné době na sebe jednotlivé úseky stezek moc nenavazují.
Město Hodonín má vypracovaný Generel cyklostezek, takže každá nově zbudovaná část cyklostezek by měla být v souladu s ním. Výsledkem by měla být v budoucnosti síť na sebe navazujících cyklostezek. Je pravda, že doprava kolem ulice Dukelských hrdinů je v této době nepřehledná a chaotická. V současné době jsme zadali odborné firmě zpracovat návrh řešení v této oblasti.

Jája: Bydlíme v lokalitě Bažantnice u školy U Červených domků. Zdá se nám, že tato lokalita je neustále opomíjena. Zvlášť chodníky jsou zde v dost katastrofálním stavu. Existuje nějaká investiční akce, která by nám zpříjemnila bydlení?
Existuje. Město Hodonín v letošním roce získalo dotaci na integrovaný plán rozvoje města, která se blíží i sto milionům korun. Tato částka spolu s nutnou spoluúčastí města bude proinvestována pouze ve staré Bažantnici.

Adam Řihák: Chtěl bych se zeptat jestli se bude nějak, třeba v poslední době v Hodoníně velmi populárním kruháčem, řešit křižovatka u MND?
U MND ne, ale přemýšlíme o kruhovém objezdu u galerie. Ale ještě dříve by měl být kruháč u rozdvojky u lázní, tedy křižovatka na Rohatec a Ratíškovice. To by mělo být budováno současně s parkováním. V současnosti se připravuje dokumentace a pracujeme na tom, aby to kraj zařadil do investic na rok 2010. Měla by to být sdružená investice s městem.

Jaroslav: Pane starosto, měl bych rovněž dotaz k otázce dopravy na sídlišti ulic Vančurova a Brandlova, zejména k parkování vozidel na silnici. Stojí i v nepřehledných místech, zejména v ulici Vančurova směrem k základní škole. V daném prostoru se nachází i dva přechody pro chodce s velkým pohybem dětí. Ty často nejdou za zaparkovanými auty vidět, když vstupují na přechod pro chodce a hrozí střet s projíždějícím vozidlem. Rozšířeným nešvarem je také parkování aut na sídlišti v Brandlově ulici v táhlé zatáčce směrem od kotelny. Řidiči si nemůžou vyhnout kvůli zaparkovaným autům. Neuvažuje město, že tato nebezpečná místa vyřěší jednosměrnou ulicí, tak jako v Bažantnici?
O zjednosměrnění některých ulic uvažujeme. Jsme si vědomi, že situace s parkováním v uvedené lokalitě je jedna z nejhorších. Budeme se snažit v rámci našich finančních možností tuto situaci aspoň částečně zlepšit. V krátkodobém horizontu se nám ji zcela jistě vyřešit nepodaří. Možným řeším by byla výstavba zakládacích parkovacích domů.

Lenka Nekvapilová: Parkovací domy jsou zatím jen vizí, nebo už se projekt rýsuje konkrétněji? Do jaké míry by mohl být ohrožený kvůli finanční krizi a nedostatku peněz v městské kase? Jaká by byla kapacita parkovacího domu a kde by měl stát?
Kapacita připravovaného zakládacího parkovacího domu by měla být cca 200 parkovacích míst. Měl by stát na části parkoviště mezi soudem a sokolovnou. V tuto chvíli nemáme souhlas soudu s postavením tohoto parkovacího domu, takže bavit se o financích je předčasné. Nicméně bez dotací by rozpočet města na postavení tohoto domu nestačil. Tuto investici je možné realizovat formou ppp projektu, a to pomocí soukromého investora. Podle mého názoru by tento dům výrazně ulehčil parkování v centru města.

Jitka Kopečková: Zajímalo by mne, v jaké fázi se nachází situace s prodejem pozemků v lokalitě Mrkotálky. Jde o parcelu mezi ulicemi 12. dubna a Perunská, původně zahrádky, poté pozemky překvalifikované na stavební pozemky a nabízené k prodeji.
Domnívám se, že tato lokalita je opět nabídnuta k prodeji.

Kopretinka: Jaký je váš názor na bezpečnost ve městě? Jak hodlá město řešit rostoucí počet násilností a útoků v souvislosti s víkendovými akcemi?
Město Hodonín bylo vyhodnoceno jako nejbezpečnější město v České republice. Samozřejmě neusínáme na vavřínech a snažíme se ve spolupráci státní, městské a cizinecké policie problémy řešit pokud možno preventivně. K tomu nám slouží pravidelné týdenní svodky. O problémech kolem některých restaurací pochopitelně víme a snažíme se jim předcházet.

Miroslav: Myslíte si, že je dostačující, když strážníci slouží o víkendech jen ve čtyřech lidech? Pak se nedivte, že to, co se o víkendech děje, nemají šanci uhlídat.
Městskou policii má v kompetenci paní místostarostka Matějková. Podobné otázky řešíme na poradách vedení města. Je potřeba si uvědomit, že je nutné najít rovnováhu mezi množstvím finančních prostředků, které má město na městskou policii vyčleněné a fungováním policie. Obávám se, že posílení služeb městské policie by také znamenalo výrazné navýšení finančních prostředků. Určitě je to možné, pak je ale třeba říct, komu ty peníze seberem.

Pavel Kropáč: Chtěl bych se zeptat, zda město už našlo pro hodonínský hokej nějakého vhodného dobře kapitálově zajištěného sponzora, aby tak ulevilo městskému rozpočtu? Myslím si, že to by mělo být hlavním cílem vedení klubu, navázání rozhovorů třeba s MND, nebo dalšími velkými podniky.
Město není ten, kdo by měl klub financovat. Město pouze poskytuje příspěvek na činnost klubu, stejně tak jako jiná města. Jestliže promluvím jako předseda klubu, samozřejmě každý rok trpělivě jednáme se všemi významnými firmami o podpoře hodonínského hokeje.

Pavel: Zajímalo by mě, proč město, když už rekonstruovalo letní koupaliště za 217 milionů, nepostavilo také krytý aquapark podobný tomu v Uherském Brodě? Stál polovinu nakladů (asi 130 mil.) a lze ho využít celoročně. V Hodoníně, když bude štěstí na počasí, můžeme moderní koupaliště využít přibližně čtyřicet dnů v roce. Není to trochu málo při takové investici?
K rekonstrukci koupaliště patří také rekonstrukce krytého bazénu, která byla připravována současně s rekonstrukcí letního koupaliště. Každému je zřejmé a nemusí být odborník na investice, že by bylo rozumnější, aby byl nejdříve rekonstruován krytý bazén. Také jsme to měli tak v plánu, ale bohužel hygiena by nám neudělila výjimku na provoz letního koupaliště. Na rekonstrukci obou jsme neměli dost peněz. U rekonstrukce letního koupaliště se nám změnou dokumentace zadání podařilo snížit náklady o více než polovinu. Věřte mi, že tuto investici jsme si nechali prověřit ze všech úhlu pohledu, různými nezávislými odborníky. A levnější variantu, která by splňovala naše zadaní, se nepodařilo najít. Našim zadáním bylo moderní, dobře udržovatelné koupaliště za přijatelnou cenu vstupného pro běžného občana Hodonína a dostatečně kapacitní.

Marie Konečná: Chystá město Hodonín nějaké radikální opatření v rozpočtu a škrty například pro kulturní dům, knihovnu či jiná zařízení, jako tomu je například ve Veselí nad Moravou, kde se omezuje promítání v kině a ruší pobočka knihovny v důsledku krize?
Žádné takové opatření nechystáme. Myslíme si, že kultura a obecně volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života každého města. A v dnešní době krize tyto neziskové činnosti se dostávají do problému, neboť se jim špatně shání sponzorské dary. Proto jsme se rozhodli, že jejich podporu nebudeme snižovat, neboť by se dostaly do problémů. Navíc jsou to aktivity, které vytváří pracovní místa a doplňují infrastrukturu města pro turistický ruch.

Petr: Pane starosto, co vás vůbec vedlo k tomu, abyste vstoupil do komunální politiky? A nechtěl byste časem následovat vaši kolegyni z radnice do parlamentu?
Pokoušel jsem se realizovat některé věci a když jsem to probíral se svými přáteli, tak jsem se přistihl, že jen nadáváme, jaké jsou problémy. A přítel z ODS nás vyprovokoval otázkou, jestli umíme jen mluvit, nebo bychom dokázali ty věci měnit. V první fázi to byl hec. Když jsem vstoupil do ODS, tak jsem byl nový a několik lidí mě tehdy navrhlo do zastupitelstva. Byl jsem zvolen. A teprve poté jsem začal poznávat, co je komunální politika. Zjistil jsem, že věci jsou mnohem složitější, než se mi zdály. A když se nad těmito věcmi začnete vážně přemýšlet, tak vás to vtáhne a jste tam. Mám pocit, že ve společnosti vzrůstá poptávka po nahrazení některých tváří z vrcholové politiky lidmi z komunální politiky, a to napříč politickým spektrem. Pokud budu mít podporu, tak v dnešní době o vstupu do parlamentu uvažuji.

Zdeněk: Nevadí vám, že kvůli politické funkci dlouhodobě zahálí vaše lékařské vzdělání? Poznal byste ještě na rentgenovém snímku zlomeninu? Vrátíte se ještě někdy mezi doktory?
Tomu, co dělám, jsem musel přinést poměrně velkou oběť. Samozřejmě se mi po lékařském povolání zasteskne, ale bohužel se s povoláním, které dnes zastávám, medicína skloubit nedá. Přiznám se, že s přítelem, který je aktivní lékař, připravuji projekt, který by mi umožnil eventuelní návrat k mému původnímu povolání. Určitě by to ale pro mne nebylo jednoduché.