„Vzhledem k tomu, že přiléhající pozemky silnice uklízí její správce, naším cílem byla zejména ta polní část, která tvoří část honitby, již užíváme,“ uvedli myslivci.

Další lidé se do úklidu pustí sedmého dubna, kdy se uskuteční celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na Hodonínsku se zapojí dobrovolníci na dvaceti místech.