Sanační práce trvaly patnáct let. „Za celé toto období bylo z přírodního prostředí odstraněno přibližně tři tisíce chlorovaných uhlovodíků, ale podařilo se zejména zcela eliminovat postup kontaminačního mraku k jímacím územím a tím výrazně zmenšit jeho následná rizika v dané oblasti. Přitom má tento vodní zdroj v regionu nenahraditelný význam, neboť zásobuje více než sto tisíc obyvatel pitnou vodou,“ uvedl Václav Pohůnek z České inspekce životního prostředí.

Během prací byly z podzemí také odčerpány a vyčištěny přibližně čtyři miliony kubíků vody. Filtry z nich odstranily dalších dvě stě padesát kilogramů znečišťujících lá­tek.

Ekologická zátěž v místě vznikla v důsledku používání chlorovaných uhlovodíků (trichlorethylenu a tetrachlorethylenu) k odmašťování. Dělo se tak nejvíce v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století.

Po ukončení aktivního sanačního zásahu bude nyní následovat pětiletý monitoring, jehož hlavním cílem bude sledování vývoje zbytkového znečištění podzemních vod v předpolí jímacího území Bzenec.