V oboru myslivosti nařídili veselští v obou kontrolovaných případech nápravné opatření. Kontroly v oblasti vodního hospodářství i ochrany ovzduší neměly za následek sankce.