Josef Šanta se narodil v roce 1938 ve Valašských Kloboukách. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Kyjově. Od dětství jej provázela láska ke koním. Pracoval jako zootechnik na Státním statku v Miloticích. Od svých 29 let až do konce roku 2009 pracoval v TJ Slávia Kyjov, kterou spoluzakládal. Tato jednota byla založena v šedesátých letech minulého století jako jezdecký oddíl při SZTŠ v Kyjově. Vychovávala koně i žokeje.

Josef Šanta získal řadu ocenění – Čestné uznání u Českých plemenářských závodů, Pamětní medaili města Kyjova, či titul Nejlepší sportovec roku 1994 v Kyjově.