Firma již několik let bojuje proti tomu, aby mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem vzniklo třicetihektarové jezero pro těžbu štěrkopísku. Nyní se pustila do sběru podpisů.

Investorem, který chce na Slovácku surovinu těžit, je společnost Jampílek ze středočeských Lázní Toušeň. Pro to, aby mohl v plánu pokračovat, potřebuje nyní získat souhlas s vyhodnocením vlivů na životní prostředí, s takzvanou studií EIA. Společnost se o to pokouší již potřetí.

„V prvním kole vedl řízení Krajský úřad Zlínského kraje. Na žádost investora řízení skončilo. Stejně tak i druhé kolo, které vedl olomoucký odbor ministerstva životního prostředí. V obou případech byl podle nás proces ukončený záměrně z toho důvodu, aby nepadlo záporné stanovisko. Nyní se jedná už potřetí a řízení se ujalo ministerstvo životního prostředí v Praze," nastínila problematiku vodohospodářka Vodovodů a kanalizací Martina Škodáková.

Protesty

Podle hodonínského podniku dělají všechny tři zmíněné úřady vše pro to, aby bylo možné investorovi vyhovět. „Záměr je v rozporu s platnými právními předpisy a byla k němu vydaná celá řada negativních stanovisek odborníků i okolních obcí. Argumenty, které předkládáme, úřady zlehčují nebo odmítají," upřesnil technicko–provozní náměstek VaK Pavel Zabadal.

Petice přitom není první, která se v souvislosti s těžbou štěrkopísku objevila. Proti vzniku jezera, které může ohrozit pitnou vodu až pro sto třicet tisíc lidí na Slovácku, se už v minulosti postavili obyvatelé Uherského Ostrohu.

V těchto dnech mohou zájemci petici podepsat na obecních a městských úřadech v obcích, do kterých VaK dodává vodu. Podnik chce podpisy získat mezi lidmi také tím, že je bude oslovovat. Od středy bude petice i na webu firmy. „Podepsané archy chceme shromáždit do konce dubna. Poté je předáme ministerstvu životního prostředí," dodala Škodáková.

Podle zástupce firmy Jampílek Pavla Josefuse společnost nyní pokračuje v další fázi procesu vyhodnocení vlivů projektu na životní prostředí. „V období Vánoc shromáždilo ministerstvo připomínky, které na úřad dorazily od dotčených orgánů státní správy, obcí i od veřejnosti k námi zpracované studii. Ministerstvo zadalo posudek, který měl zhodnotit jednak dokumentaci, ale i připomínky a případně námitky, které k ní přišly," sdělil Josefus. Závěry ministerstvo životního prostředí zveřejnilo a obce, úřady i lidé se k nim mohou opět vyjádřit.

Odmítavě se k případu staví ve Bzenci. Starosta Pavel Čejka předpokládá, že město vydá zamítavé stanovisko. „Zahájení výroby pro nás může mít v budoucnu nesmírně špatné důsledky. I proto chceme bránit zájem jižní Moravy. Voda je pro nás klíčová, navíc v době, kdy té podzemní ubývá," vyjádřil se Čejka.

Poslední návrh investora budou projednávat také radní v Uherském Ostrohu. „Už nyní mohu říct, že se náš postoj v této záležitosti nezměnil a stavbu nadále odmítáme," sdělila Deníku starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská.

Negativní vyjádření vydal k posudku také Odbor životního prostředí a územního plánování ve Veselí nad Moravou. Pískovna má totiž vzniknout v údolní nivě a zároveň i v aktivní zóně záplavového území řeky Moravy i v ochranném pásmu zdroje podzemních vod Bzenec-komplex, který má v následujících letech zásobovat pitnou vodou Horňácko. „Jsme přesvědčeni, že činnosti spojené s těžbou štěrkopísku by představovaly nepřijatelná rizika pro zmíněný vodní zdroj. Navrhovaná těžba proto není možná," poukázal referent odboru Petr Michna.

Jak doplnil, studie je i v rozporu s vodním zákonem a s územními plány Moravského Písku a Uherského Ostrohu. „Posudek možná rizika ohrožení vodního zdroje podceňuje, v některých ohledech je neobjektivní, neurčitý, neúplný a nerespektuje princip předběžné opatrnosti," upozornil Michna. Ten doufá, že se k záměru postaví odmítavě také ministerstvo životního prostředí.

Podle mluvčí ministerstva Jany Taušové se k posudku zatím vyjádřil pouze Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského. „Další vyjádření očekáváme ve stanovené lhůtě, která uplyne druhého května," informovala Taušová.

ZUZANA ČERNÁ
PAVEL BOHUN