Zástupci společnosti dodávající především armatury a potrubí tak nemocnici předali šek v hodnotě dvou set tisíc korun jako poděkování za práci zdravotních sester a lékařů v posledním nelehkém období. „Je obdivuhodné, jak se zaměstnanci i vedení podobných společensky odpovědných firem staví k aktuální situaci. S jakou samozřejmostí, pokorou, empatií a sounáležitostí se zdravotníky pomáhají. Děkujeme srdečně, a to nejen za úžasnou finanční částku, ale také za dodávku roušek a dalších drobných dárků,“ smekl ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík.