Po víkendu má nejedna domácnost nad dveřmi křídou vyvedený nápis K+M+B. Tři králové obcházeli vesnice i města v celé republice. Výjimkou nebylo ani Hodonínsko. V samotném okresním městě vyrazili tři králové v silném mrazu na projížďku centrem na koních. S menší parádou, ale se stejným úkolem obcházeli Hodonín také koledníci v civilu.

„Pokud vám někdo neotevře nebo zabouchne dveře před nosem, nenechte se tím odradit. Mnohokrát se člověku v životě stane, že nenajde porozumění,“ povzbudil koledníky na cestu hodonínský děkan Josef Zouhar. Ráno v kostele všem požehnal, lidé dostali pokladničky s logem katolické charity, která sbírku pořádá, a vyrazili na obchůzku po domech.

Před kostelem už čekaly tři králové v honosných kostýmech. V Hodoníně vyrazili tradičně na koních. Tři krále, z nichž dva byly ženy, přivítaly na radnici tři místostarostky a symbolicky jim povolily průjezd městem.

K prvním příspěvkům do kasičky dostali králové ještě tekutý svetr do žaludku a mohli vyrazit vzhůru Národní třídou. Před nimi si to šinuli konzervatoristé s dechovými nástroji, kteří hráli, jak jinak, píseň My tři králové… Auta na ulici zpomalovala a lidé si zvědavě prohlíželi nevšední podívanou. Chodci se zastavovali a přispívali do kasičky.

„Bydlím tady kousek. Jak jsem slyšel hudbu, vyběhl jsem ven, abych přispěl do sbírky,“ říká jeden z nich.
Koně i lidé projížďku v mrazu zvládli. „Jedu letos po čtvrté. Koně jsou klidní, jsou zvyklí na provoz, takže je nijak zvlášť připravovat nemusíme,“ řeklaJitka Margitová v převleku jendoho z králů. I ona přispěla do charitní kasičky.

Pokud lidé nesvěřili peníze přímo králům, nemusejí zoufat. Charita uzavírá sbírku až 13. ledna. „Peníze ze všech míst se dávají dohromady a pak se rozdělují. Šedesát procent jde zpátky do regionu,“ řekl ředitel Oblastní charity v Hodoníně Václav Salajka.

Příspěvkem do sbírky mohou lidé podpořit charitní pečovatelské služby v Mutěnicích, Dolních Bojanovicích, Šardicích, Ratíškovicích, Ždánicích a dalších obcích.

Svůj díl dostane i centrum prevence drogových závislostí, domov pro matky s dětmi, poradna pro ženy a dívky, nízkoprahové denní centrum, noclehárna pro lidi bez přístřeší nebo informační a poradenská činnost pro cizince.

Oblastní charita v Hodoníně rozjíždí i projekty v zahraničí. Její vlajkovou lodí je budova s pečovatelskou a ošetřovatelskou službou v českých vesnicích v Rumunsku. Plánuje výstavbu dětského domova na Ukrajině.

Přispěje i na akutní operaci jedenáctiletého dítěte, koupí osobní auto pro ošetřovatelskou službu, opraví prostory pro zřízení humanitárního skladu a potravinové banky. Lidé mohou přispívat také na konto charity u České spořitelny s číslem účtu 33001122/0800.