Sbírka je určena na pomoc nemocným, handicapovaným, matkám s dětmi v tísni, starým a sociálně potřebným lidem. Ve Velké nad Veličkou vybrali koledníci šedesát dva tisíc a třicet dvě koruny.

Výtěžek peněžních darů z Veselí a jeho spádových obcí ještě nejsou známy. Pokud by však chtěl ještě někdo přispět, může zajít do kanceláře veselské charity, kde zůstane jedna z kasiček až do pondělí 14. ledna.