Kromě toho se však dopustili následujícího nepravdivého tvrzení:

„Vedle toho, bohužel, nikdo nevidí, že soukromé společnosti - jako již zmíněný CERMAT nebo např. SCIO - inkasují od ministerstva školství daleko větší sumy za svoje služby, které neodpovídají kvalitou daným částkám. Deficit v jejich dobře placené práci dohánějí špatně placení učitelé.“

Toto tvrzení je nepravdivé hned několikrát. CERMAT je státní instituce zřízená a plně financovaná prostřednictvím ministerstva školství. Nepřísluší mi však opravovat nedostatečné informace autorů v této věci. Zcela rezolutně se však musím ohradit proti tvrzení, že „Scio inkasuje od ministerstva školství daleko větší sumy za svoje služby, které neodpovídají kvalitou ani daným částkám“ a samozřejmě i proti tomu, že by tento „deficit doháněli špatně placení učitelé“.
Společnost Scio je skutečně společnost soukromá a jako taková je zcela nezávislá na financování ze strany státních institucí, tedy i ministerstva školství. Jinými slovy, společnost Scio nejen že od ministerstva školství nepřijímá „daleko větší sumy“, ale nepřijímá od ministerstva školství žádné sumy. Společnost Scio nabízí své služby nejčastěji přímo školám a záleží pouze na vedení škol, zda těchto služeb využijí. Školy jsou v rozhodování o jejich využití zcela svéprávné a rozhodují se naprosto samostatně. Z tohoto titulu tedy není společnost Scio odpovědná ani za autory zmiňované „deficity“, ani za špatné platové ohodnocení českých učitelů. Jsou –li autoři učitelé, jak z článku nepřímo vyplývá, je zarážející, že tyto informace neznají. I pro laiky, na které se ve svém článku obracejí, jsou lehce dostupné na internetu. Jakkoliv jsem schopen se ztotožnit s některými pasážemi kritiky vůči státní maturitě, výše popsané nepravdivé tvrzení vážnost takové kritiky velmi oslabuje. A to je ve světle velkých rizik spojených s touto systémovou změnou, na kterou české školství s obavami čeká, velká škoda.

Bohumil Kartous, tiskový mluvčí společnosti Scio

Celý článek: https://hodoninsky.denik.cz/publicistika_hodonin/zemetreseni-v-ceskem-skolstvi20081223.html