„Žalobu jsem podal kvůli tomu, aby neuplynula lhůta v budoucí kupní smlouvě, na kterou město nereagovalo. Měl bych mít tak alespoň nějakou páku, aby se případ pohnul," uvedl Škodík.

Jak uvedl vedoucí právního odboru města Petr Spazier, budoucí kupující mohl smlouvu napadnout do šestého listopadu minulého roku. „Pokud by tento termín nesplnil, nárok na uzavření kupní smlouvy by zanikl," osvětlil právník.

Toho také Škodíkův právní zástupce využil. Město se poté spolu s žalujícím domluvilo na přerušení řízení, aby se k případu vyjádřili zastupitelé. „Pokud by zastupitelstvo neschválilo uzavření kupní smlouvy, může být projev vůle města nahrazený soudním rozhodnutím," upozornil vedoucí odboru.

Hodonínští zastupitelé na posledním zasedání schválili uzavření kupní smlouvy na základě podmínek podle dokumentů z listopadu roku 2007. Ty počítají s prodejem objektu a pozemku za téměř osm milionů korun. Podmínkou také je, že kupující zaplatí náklady spojené s převodem, což činí více než dvě stě tisíc korun.

Návrh na vklad vlastnického práva navíc bude na katastrální úřad podaný teprve poté, co zájemce stáhne žalobu a zaplatí celou kupní cenu. Jenže tím kauza neskončila. V budoucí kupní smlouvě se obě strany zavázaly, že uzavřou do listopadu 2013 kupní smlouvu. „Doposud se tak nestalo proto, že pan Škodík neustále předkládal návrhy na snížení kupní ceny o zaplacené nájemné," uvedl vedoucí hodonínského právního odboru Petr Spazier.

Nájemcův právník v září minulého roku podal žádost, v níž požaduje od radnice přibližně sedm a půl milionu korun. Tři miliony tvoří investice, které měl do nemovitosti zájemce vložit, milion za uniklou dotaci, k níž potřeboval doklad o vlastnictví, a nakonec asi tři a půl milionu za zaplacené nájemné. Zastupitelé doporučili žádost projednat a připravit materiály pro příští zasedání. „Žalobu stáhnu, až město přijde s nějakým návrhem či alespoň jednáním. Zatím jsem dostal dopis, do březnového zastupitelstva je ještě čas, abychom se nějak domluvili," prohlásil Škodík.

Zastupitelé o tom několikrát jednali a v polovině roku 2013 dokonce rozhodli snížit cenu o více než tři miliony korun. Začátkem října toho roku nájemce kupní smlouvu podepsal, jenže třináct dnů poté volení zástupci města své dřívější usnesení odvolali.

Loni v srpnu se radní rozhodli objekt včetně dvora prodat za alespoň sedm milionů šest set tisíc korun. Do listopadu nikdo o nemovitost neměl zájem. „Kdo by ji za tu cenu koupil? Když jsem objekt přebíral, byl vybydlený od vojáků. Navíc jsem do něj investoval asi tři a půl milionu," doplnil Škodík.

Na usnesení, které mělo snížit kupní cenu o zaplacené nájemné, tehdejší zastupitel a bývalý místostarosta Jaromír Hýbner podal oznámení ohledně trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Město by tak bylo poškozené o více než tři miliony korun za odpočítané nájemné. Následně pak podal námitku na podjatost vyšetřovatele případu, což ale nadřízený policisty považoval za neopodstatněné. Loni v dubnu z hodonínského oddělení hospodářské kriminality přišlo vyrozumění. „Nejedná se o podezření z trestného činu, a věc proto byla odložena," napsal komisař František Skočík. Exmístostarosta tento závěr považuje za špatný.