Od té doby hledá zřizovatel, tedy Jihomoravský kraj, nového šéfa Jarošky. Na první pokus ale nikdo ze tří kandidátů neuspěl. „Na základě osobních pohovorů před výběrovou komisí, nedoporučila výběrová komise krajské radě ke jmenování žádného z uchazečů,“ uvedla pro Hodonínský deník jihomoravská radní pro sociální věci Jana Leitnerová.

Rada následně rozhodla po zhruba dvou měsících o ukončení konkurzu a zároveň vyhlásila výběrové řízení nové. „Jednou z priorit současného vedení kraje je transformace sociálních služeb – rada se spolu s hodnotící komisí, jejíž součástí byla také externí odbornice na péči o osoby s duševním onemocněním, shodla, že žádný z uchazečů tuto prioritu dostatečně nereflektoval,“ sdělila Leitnerová.

Zájemci o post ředitele Domova na Jarošce, který pečuje klienty starší čtyřiceti let, se nyní mohou přihlásit do výběrového řízení do příští středy 21. dubna s předpokládaným nástupem do funkce již 1. května, případně podle vzájemné dohody. Jinak požadavky na uchazeče zůstávají stejné jako u prvního konkurzu.