„Nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek s nejnižší nabídkovou cenou,“ stojí v usnesení zastupitelstva.

Zakázka je rozdělená do tří částí.

Prvním podprojektem je výstavba třiapadesáti nových parkovacích míst a prodloužení cesty. Dále se místní dočkají opravení veřejného osvětlení. Třetí novinkou bude dětské hřiště.