„Silnice jsou sjízdné. Samozřejmě se zvýšenou opatrností. Silnice odplužujeme a provádíme posyp,“ informoval dispečink Správy a údržby silnic (SÚS) Jihomoravského kraje oblasti Hodonín.