Rychlostní silnice má vést přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Děti Země se domnívají, že kompetentní úředníci stále ignorují jiné varianty, které by se ptačí oblasti vyhnuly.

„Komise nám ve své výzvě české vládě v říjnu 2007 dala zcela za pravdu, že při schvalování trasy R55 nebyly podle zákona posouzeny varianty i mimo tuto oblast a že i trasa s tubusem poškozuje jak ptačí oblast, tak i evropsky významnou lokalitu Váté písky,“ upozorňuje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Je proto možné, že komise bude v nejbližší době chtít vědět, jakým způsobem stát zajistí ochranu ptáků, neboť stále hrozí riziko podání žaloby. Další postup by totiž mohl být následující: Jestliže se komise nedočká řádné nápravy, posílá ještě varování, což se může v nejbližší době i stát. Pokud poté nebude s odpovědí ČR spokojena, může podat žalobu Evropskému soudnímu dvoru do Lucemburku.

Děti Země mají k dispozici nejnovější studie, které podle ekologů dokazují, že ideální řešení by bylo vést silnici mimo ptačí oblast po levé straně řeky Moravy v úseku Rohatec – Staré Město až do Otrokovic či ji aspoň přes toto území vést v zahloubeném tunelu a ne po povrchu v plastovém tubusu.

„Doufáme, že náš stát obdobně raději přizná chybu a postaví silnici R55 v jiné trase, než jaká se nyní projednává a nevystaví se riziku prohry soudního sporu a zastavení miliardových dotací,“ očekává Patrik.

Nyní orgány ochrany přírody v Jihomoravském a ve Zlínském kraji řeší, zda povolí výjimky k zásahu do biotopů desítek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, na které ovšem není právní nárok. Bez nich ale nelze získat územní rozhodnutí a R55 tak hrozí zastavení její přípravy.

Takový postup by ovšem znamenal ránu pro města, která už dlouhé roky trpí nadměrnou dopravou a k R55 vyhlížejí jako ke své záchraně. V okrese Hodonín jsou to především Veselí nad Moravou či Strážnice. Zrušení již schválené varianty by přípravy na stavbu vrátilo o mnoho let zpět.