Odvolaný starosta má ze zákona nárok na odstupné. To se rovná třem měsíčním platům. Při pětadvaceti tisících obyvatelích, které město Hodonín má, činila základní hrubá měsíční mzda jeho starosty zhruba pětapadesát tisíc korun. Částku Luboru Šimečkovi, který do voleb vyměnil křeslo starosty za zastupitelskou lavici, teď bude muset vyplatit město Hodonín ze svého rozpočtu.

„Žádné osobní ohodnocení ani další odměny jsem nebral. Tříměsíční odstupné, na které mám zákonný nárok, činí dle platných tabulek zhruba sto pětašedesát tisíc korun hrubého,“ uvedl odvolaný starosta Šimeček.

Jen jeden zastupitelský hlas chyběl ale i k tomu, aby město do komunálních voleb vyplácelo ze své kasy také odměnu neuvolněnému místostarostovi Janu Králíkovi.

Ačkoliv se na lednovém zastupitelstvu zastupitelé dohodli, že svou funkci bude pro město Hodonín vykonávat bezplatně, návrh odměny byl už o měsíc později jedním z bodů jednání.

Přitom právě Jan Králík byl podle vyjádření Lubora Šimečka jakožto člena ODS tím, který proklamoval, že je ochoten funkci třetího místostarosty vykonávat bez nároku na finanční odměnu.

„Šlo o necelých devatenáct tisíc korun,“ upřesnil její navrhovanou výši na pondělním zastupitelstvu opoziční zastupitel za Stranu zelených Vítězslav Krabička.

Na fakt, že je nemorální pobírat ve své podstatě dva platy za něco, co z časových a organizačních důvodů nelze vykonávat naplno, poukázal při pondělním jednání jeden z největších kritiků radnice Igor Taptič.

Komunisté, kteří funkci třetího místostarosty nepodpořili už od samého začátku, se pak také zdrželi hlasování i o přiznání odměny.

Ta měla být podle starostky Milany Grauové určena k pokrytí nákladů, které neuvolněný místostarosta tak jako tak bude mít.

Šlo by tak podle ní například o proplácení telefonátů a nákladů na benzín při přesunech z Psychocentra Domeček, kde Jan Králík vykonává funkci ředitele, na hodonínskou radnici.

„Za stávajících podmínek je přiznání odměny pro mě jediná legální a průhledná varianta, jak tyto jeho náklady řešit. Peníze jsou skutečně náhradou za to, co do této práce člověk musí vložit,“ domnívá se starostka Hodonína Milana Grauová. Podle ní je docela možné, že se o návrhu odměny bude znovu jednat na příští schůzi zastupitelů.

Místostarosta Králík po vyjádřeních opozice prohlásil, že pokud o něm hodlají zastupitelé handlovat, svou funkci, kterou se rozhodl pro město vykonávat, položí. Nechce na ni totiž doplácet.

„Ať ji tedy položí. Pokud to celé staví do této polohy, tak ať tuto funkci nedělá. Šel do toho s tím, že chce udržet koalici a pomoci jí do voleb, tak je to čestná záležitost,“ soudí občan Hodonína Boris Zeman. Ten je zároveň přesvědčen, že by se odměna neuvolněného místostarosty neměla rozhodně pohybovat na tak vysoké hranici.