„Po každém povolení pak následoval zvýšený zájem o vstup do Junáka, ale kvantita vždy neodpovídala kvalitě," zmínil v Kyjově při oslavách sta let existence Junáka v ČR Evžen Řezáč, který je skautem už od konce II. světové války. Dnešní skauti jsou podle něj samozřejmě už jiní, ale metody zůstávají stále stejné.

„Junák je výchovnou organizací," zdůraznil Řezáč. Základem jsou podle něj pravidelné schůzky a vycházky. „Vždy také dbáme, aby děti něco vytvářely. Na táboře jsem například vždy prosazoval, aby si do stanu každý vyrobil vlastní poličku. Když pak přijeli rodiče, každý se svou poličkou chlubil. Takový postup učí děti si vážit své i cizí práce," dodal téměř osmdesátiletý skau­t.

Jak jej doplnil zástupce mladé generace Petr Mateleško, důležitý je i vývoj od obyčejného člena k takzvanému rádci, což je vlastně vedoucí. „Tak se skaut naučí i zodpovědnosti," uvedl Mateleško, podle nějž dá skautovi život v Junákovi mnohem silnější vazby na přátele. Vzniká parta, ve které se vytváří kamarádství na celý život, ne povrchní vztahy navazované na facebooku.

Právě ve vedoucích je ale v nové době problém. „Nejmladším členům se jako vedoucí věnují nejčastěji středoškoláci. Ti ale mnohem častěji než dříve pokračují ve studiu na vysoké škole a domů se dostávají jen příležitostně. Nemohou se tak účastnit všech schůzek," zmínil Řezáč a připomněl známe heslo: „Není vedoucí, není oddíl." Je to podle něj aktuální už proto, že dětí ubývá a je stále náročnější získat je pro trávení volného času jinak než u počítače.

Skauti v Kyjově o víkendu připomínali i to, že právě Junák v Kyjově byl jedním z prvních na Moravě. Založil jej tovaryš Polášek už v roce 1919. Účastníci oslav se ale dostávali ještě dále do minulosti. Skauti totiž pro děti připravili kromě jiného soutěž, při které hledaly ztracený testament měšťana Dominika Jurovského, který v Kyjově žil v 18. století.

„Nechal vybudovat chudobinec. Dnes je tam umělecká škola, takže stále slouží pro blaho všech obyvatel, jak si Jurovský přál a napsal to i do závěti. Při práci na přístavbě muzea se ale originál závěti ztratil a o budovu má zájem několik investorů. Plánují tam postavit luxusní hotel. Jedinou šancí, jak to odvrátit, je najít kopii závěti," vyprávěl skupinkám dětských nadšenců další ze skautů Ondřej Krajtl. Vybavil je pak základními daty, aby mohli jít po indiciích.

Sobotní program oslav nabídl ale i pohádku, skautskou akademii či večerní posezení současných i bývalých členů kyjovského střediska. Jubileum připomíná i aktuální výstava, která je k vidění v knihovně.