Humanitární akci s názvem Kapka organizují Junák a Nadace pro transplantaci kostní dřeně. Skauti umývají okna aut po celé republice. Ti kyjovští se účastní pravidelně.

Vloni to bylo na benzinové stanici v Mistříně, kde vybrali více než pět tisíc korun. „Pořádáním této humanitární akce se skauti učí aktivně pomáhat a nebýt lhostejní k potřebným lidem," vysvětlila smysl sbírky pro skauty koordinátorka humanitární akce v Kyjově Zuzana Borkovcová.