„Měli jsme už na střeše školy umístěny panely. Ty nám ale v loňském roce sebrala vichřice,“ přiblížil ředitel školy Josef Gazdík. Podle toho je poloha školy pro získávání energie ze slunečních paprsků ideální. „Od rána do pozdního odpoledne na nás jde sluneční svit,“ potvrdil Gazdík.

Elektrárna by měla být na školních dílnách. Podle Gazdíka je v těchto místech totiž nejsnadnější montáž, dostupnost a také možnost žákům zcela přiblížit výhody, zapojení a provoz. Podle ředitele právě toto prohloubí vztah žáků k obnovitelným zdrojům. Výkon, na kterém by měla sluneční elektrárna pracovat, je pět kilovat. „Naše škola již v uplynulých letech cílevědomě modernizovala energetickou soustavu, a podstatně tak snížila vlastní energetickou závislost na vnějších zdrojích. To se projevilo snížením celkových nákladů školy,“ doplnil Gazdík. A právě snížení nákladů školy je dalším důvodem, proč chce škola v nastolené cestě pokračovat.

„Náklady na provoz školy v závislosti na elektrické energii neustále narůstají zaváděním stále většího množství počítačů do výuky,“ dodal Gazdík.
Dotace, které by sahaly do výše osm set tisíc korun, zkouší škola získat pomocí grantu projektu Zelená energie, kterou nabízí společnost ČEZ. Pokud škola dotaci získá, počítá s tím, že elektrárna by mohla začít plně fungovat v září příštího roku.