Zařízení navštívili například studenti Klvaňova gymnázia. Právě tam se možná rodí budoucí pedagogové pro speciální školství. „Chtěla bych do budoucna studovat speciální pedagogiku. Ve škole se mi líbilo moderní vybavení, jak se o děti starají i jak s nimi pracují. Mohlo by to být určitě zajímavé povolání,“ řekla jedna z gymnazistek Ivana Měsíčková.

Školu navštěvuje celkem sto dvacet dětí zejména se sluchovým postižením a děti s vadami řeči. Jsou tam ale i děti s dalšími vadami jako například s autismem. Pro děti, které mají vzdálenější bydliště je k dispozici školní internát, kde se dětem v odpolední činnosti věnují vychovatelé.