„Nejprve jen pro hosty, potom už pro širokou veřejnost,“ poznamenal ředitel školy František Havlíček. Samozřejmě nechybělo představení výroční publikace, která mapuje historii školství v Písku.

Přesné záznamy o tom, kdy se v Písku začalo učit, nejsou. Pravděpodobně to bylo před 230 lety. Proto si vesnice připomněla i toto výročí.

Stará škola stála podle zápisků v místní kronice na místě dnešního domku č. p. 222. Byla to došková chaloupka s malými okénky. Patřil k ní i byt učitele. V roce 1859 dostavěli Moravskopísečtí školu novou, která už stála v místech, kde je škola i nyní, ovšem už několikrát dostavovaná.

V letech 1870–1875 bylo každým rokem zapsáno přes dvě stě dětí, které, světe div se, učil učitel v jedné třídě. Další byla přistavená v roce 1875, po dvou třídách přibylo v roce 1896, 1903 a ještě 1914. První velkou opravu si zubem času nahlodaná škola vyžádala v roce 1925.

Další velkou přístavbu si místní zaplatili i díky několika půjčkám v okolí v roce 1935. Když byla v roce 1938 hotová, dosáhla škola počtu místností, které jsou tam dosud a stala se měšťanskou.

Od té doby zažila do dnešních dnů ještě mnoho zásahů a oprav, z nichž zřejmě největší byly generální opravy v letech 1962 a 1988.