Oslavy výročí sta let od jeho narození se zúčastnili také Macháčkovi synové a vnuk žijící v Anglii – Jim, Tony a Anthony.

Odhalení nápisu se spolu s nimi ujala lékařova sestra a čestná občanka Vlkoše Vlasta Macháčková. "Můj dědeček a celá naše rodina se vždy řídila nejvyššími ideály, jako je svoboda, poctivost a svobodné myšlení. Rodina, komunita a odvaha. Jedná se o hodnoty uznávané všemi skutečnými Evropany a já věřím, že to jsou hodnoty, které budou vštěpované dětem této školy," pronesl Anthony Machacek.

Eva Hnátková ze Studentské komory Rady vysokých škol zdůraznila důležitost Karla Macháčka v souvislosti se 17. listopadem a prohlášením za Mezinárodní den studenstva. ,,Díky němu se svět více dozvídal o nacistických koncentračních táborech. Sedmnáctý listopad je jediný den mezinárodního významu, který má český původ," připomněla Hnátková.

Po slavnostním aktu odhalení nového názvu školy následovala prohlídka výstavy ukazující život významného doktora. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení československých vojáků působících za druhé světové války na západě, kterou uspořádal Klub vojenské historie Pětačtyřicítka Brno. Akci zakončil koncert Swing Dixie, vojenské hudby Olomouc.

Karel Antonín Macháček Narodil se 11. ledna 1916. Ve Vlkoši prožil své mládí, vystudoval gymnázium v Kyjově, odkud odešel na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Unikl před nacistickým běsněním v Kounicových kolejích. V roce 1939 emigroval do Anglie, kde v Oxfordu roku 1943 dokončil studia medicíny. Později sloužil v Československé vojenské nemocnici v Anglii. Po druhé světové válce se vrátil do Československa, po roce 1948 znovu emigroval. V roce 2002 jej Česká lékařská společnost pasovala na Rytíře českého lékařského stavu. Macháček zemřel v devětaosmdesáti letech.

BARBORA CHYTILOVÁ