Přesto, že k nim bude Klvaňovo gymnázium v Kyjově přihlížet, rozhodlo se jako jediná škola tohoto typu na území bývalého okresu Hodonín vyhlásit přijímací zkoušky pro všechny své obory.

„Nechceme přenášet tlak z přijímacího řízení na základní školy a vše nechávat pouze na klasifikaci. Chceme mít možnost studenty nějakým způsobem srovnat podle jejich výkonu, který jsou schopni podat podle znalostí,“ vysvětlila krok školy její ředitelka Renáta Soukalová.

Dvakrát víc uchazečů

Do čtyřletého i osmiletého studia se letos hlásí dvojnásobný počtu žáků, než je škola schopná pojmout. Gymnázium si zadalo přijímací zkoušky u firmy Scio, která se koná z českého jazyka a z matematiky. Vyhodnocené budou s tím, že se přihlédne také k výsledkům klasifikace z pololetí tohoto školního roku. Hlavní váha ale leží na přijímací zkoušce. „Jsme rádi, že i při dané možnosti dávat přihlášku na tři střední školy se nám podařilo udržet převis poptávky nad nabídkou. To je také jedním z důvodů, proč jsme přijímací zkoušky dělali,“ dodala ředitelka.

Zkoušky zaručují také vysokou míru objektivity díky tomu, že jsou testy anonymní, pod číselnými kódy. Klvaňovo gymnázium v Kyjově v příštím roce přijímá třicet žáků do osmiletého studia a vybírat bude za sedmdesáti přihlášek. Ke čtyřletému studiu dostane příležitost šedesát žáků.