„Myslím, že je dobře, že se škola takového projektu účastní. Tu dobu je třeba neustále si připomínat," myslí si ředitelka ježovské školy Marie Pavličíková. Tamní deváťáci si tak v pátek prohlédnou film České děti. Ten se věnuje jednomu z výrazných nezávislých hnutí druhé poloviny 80. let, které zásadní měrou přispělo k demonstracím v letech 1988 a 1989. Školáky čeká ještě beseda s místním kronikářem a bývalým středoškolským pedagogem Františkem Daněčkem, který jim bude o Husákově normalizaci vyprávět. Beseda se ale neuskuteční v den promítání, ale v náhradním termínu.

To dětem ve Ždánicích povypráví přímo hned po pátečním promítání o svých zkušenostech bývalý starosta města Josef Medřický. „Jako voják jsem byl nebývalé úspěšný. Velmi rychle jsem to dopracoval až na velitele pluku. Stejně jako jsem šel rychle nahoru, šel jsem nakonec rychle i dolů," shrnul svůj normalizační příběh. Vše podle něj začalo v roce 1968. V Bučovicích, kde velel svému pluku, zabili sovětští okupanti manželku jeho politruka. Jeho tři děti si nastěhoval k sobě a tři týdny se o ně staral. Kromě toho se snažil v práci vše zajistit tak, aby Sověti nemohli z kasáren vzít ani jediné auto. Jeho činy nezůstaly zapomenuty.

„Když jsem pak studoval na vysoké škole, to už jsem nebyl voják, přišlo rychle vyloučení ze strany, propuštění z práce a také vyloučení ze studií. Půl roku jsem byl bez práce," popsal počátky perzekuce exstarosta, který nakonec skončil jako nádeník u zedníků.

Tím ale vše nekončilo. Vzestupů a pádů zažil několik, stejně jako opakované prověrky StB, které polevily podle jeho slov po roce 1985 a skončily až v roce 1989.

Ždáničtí školáci si před jeho besedou prohlédnou stejný film jako jejich vrstevníci v Ježově. Ten bude v regionu také nejpromítanější. Vybralo jej sedm škol. Dvě si vybraly film Nikomu jsem neublížil. V něm lze vidět a slyšet výpovědi spolupracovníků StB, kteří otevřeně hovoří o tom, jaké motivy je vedly ke spolupráci se Státní bezpečností a tajnou policií. Žádna ze škol regionu si nezvolila snímek Hej Gusto, který je o soudním procesu s Pavlem Křivkou za složení parodické písně na tehdejšího prezidenta ČSSR Gustáva Husáka.

Příběhy bezpráví letos budou v okrese Hodonín na základních školách v Moravském Písku, Svatobořicích-Mistříně, na ZŠ Komenského v Kyjově, na Mírovém náměstí v Hodoníně a v ZŠ Marušky Kudeříkové ve Strážnici. Zapojí se také gymnázia v Hodoníně a v Kyjově. Poslední promítání s besedou se uskuteční 29. 11. Se studenty či žáky budou mluvit většinou lidé, kteří perzekuci komunistického režimu zažili na vlastní kůži. Letos se diskutující mají zaměřit na výše zmíněnou normalizaci.

„Diskuze o předlistopadových časech se rozmělňuje a nezřídka se na ně pohlíží jen jako na éru sociálních jistot. Přitom právě v normalizaci najdeme počátek mnoha našich potíží. Tehdy se rozšířila zásada, že každý se má starat sám o sebe, tehdy se rozmohla korupce. Každodenně jsme svědky toho, že normalizační návyky ze společnosti nevymizely," uvedl jeden z organizátorů projektu Karel Strachota.