Nejen žáci z místních i okolních mateřských, základních a středních škol, se kterými učitelé a profesoři na stadion po celý den přicházejí, ale také ostatní návštěvníci si na začátku nového školního roku mohou vyzkoušet téměř všechny sporty, které je možné v královském městě provozovat. „Na akci se budou prezentovat členové a zástupci klubů aerobiku, atletiky, basketbalu, biketrialu, florbalu, fotbalu, hokejbalu, karate, moderní gymnastiky nebo tenisu. Prostor ovšem dostanou i letečtí modeláři, mažoretky, orientální tance, šachy, workout či latinsko-americké tance," uvedla Zemánková.

Kyjovský stadion tak bude plný stanovišť. Návštěvníci si mohou každý sport vyzkoušet, pohovořit s trenéry a získat informace o trénincích, poplatcích a akcích klubu. „Po celý den budou k vidění ukázky některých sportů, které si kluby pro návštěvníky připravily. Část akce bude také nově moderována populárním moderátorem Petrem Indrou," pronesla Zemánková.

Kyjovský dětský sportovní koktejl se na začátku září koná již potřetí. Letošní ročník přináší i jednu novinku. „Velmi si vážíme práce našich svěřenců a svěřenkyň. Své výkony předvádí na soutěžích a přehlídkách. Mnozí z nich jsou odměněni řadou medailí a pohárů. V klubech se ale najdou i sportovci, kteří svojí osobností vytváří pozitivní obraz o sportu a městu, který reprezentují. A právě takové bychom chtěli ocenit a touto formou jim tak poděkovat," řekl další člen týmu pořadatelů Petr Fiala.

Šéf klubu karate upozorňuje, že sportovce nominují samy kluby. Některé z nich pak společně se zástupkyní Okresního sdružení České unie sportu Hodonín Janou Kavanovou a předsedkyní sportovní komise města Kyjova Danou Mezihorákovou ocení kyjovský starosta František Lukl, který převzal nad podnikem záštitu. Náborovou akci peněžně podpořilo město Kyjov a Okresní sdružení ČUS Hodonín.