Děti ji opustily. Poslední roky mateřská škola ve Veselí nad Moravou na náměstí 24. dubna chátrá. Na venkovním hřišti praská asfalt, kovové herní prvky rezaví a dno zahradního bazénku zarůstá mechem. Tak vypadal areál školního zařízení ve čtvrtek odpoledne.

Nové náměstí
* kde: náměstí 24. dubna ve Veselí nad Moravou
* současnost: areál bývalé mateřské školy
* plán po demolici: přeměna na park s altánem, venkovním pítkem, plochou pro fitness, pískovištěm, dětskými houpačkami, lavičkami a na okraji s parkovacími místy; zvlášť oplocená plocha k venčení psů

Veselané mají ale nachystané plány pro novou podobu prostranství. To by mělo opět ožít, a to tak, aby zde také opět dováděly děti. „Máme zpracovnou projektovou dokumentaci, která počítá s kompletní demolicí objektu bývalé školky, která je zatížená azbestem. Místo ní tady má vzniknout příjemné veřejné prostranství, parčík s menším dětským hřištěm. Pro volné chvíle odpočinku v této části města nic podobného není,“ nastínil plány veselské radnice starosta Petr Kolář.

Místo s lavičkami vhodné pro relaxaci, kam by v budoucnu mohla zajít s pravnuky, by uvítala například Josefka Kazíková. „Budova není využívaná, stárne a chátrá. Myslím si, že se lidé už na park těší a děti tady hřiště potřebují,“ svěřila se u školky Kazíková.

Jenže právě zmiňovaný azbest výraznou proměnu náměstí 24. dubna ztěžuje. „Odhad nákladů je kolem šestnácti milionů korun. Likvidace azbestu je poměrně drahá,“ upozornil starosta.

Město proto chce využít dotačního programu, které vypsal na brownfieldy a obnovu území se starou stavební zátěží Státní fond podpory investic. Jeho finanční injekce by pomohla Veselanům pokrýt až polovinu nákladů. „Příjem žádostí je do konce dubna. Rozpočet pro tuto výzvu je dvě sta milionů korun,“ sdělila mluvčí Státního fondu podpory investic Karolína Smetanová.

Museli ji uzavřít

Právě Veselsko navíc patří mezi území s nejvyšší mírou přípustné dotace. „V případě, že vše dobře dopadne, tak by se stavba rozjela na podzim tohoto roku,“ doplnil Kolář.

Mateřská škola se vyprazdňovala postupně. „Nejdřív přestala fungovat školka a následně i kuchyně, kde se vařilo ještě po dobu rekonstrukce na Kollárově. Tam se otevřela nová moderní kuchyň v roce 2018,“ připomněla ředitelka veselské Mateřské školy Zuzana Havlíčková.

Děti ze spádového okolí již předtím zamířily do školek v místní části Milokošť a na sídlišti Hutník. Místní se sice zasazovali o zachování školky na náměstí 24. dubna i peticí v roce 2015, ale kvůli špatnému technickému stavu a nákladnosti případné rekonstrukce došlo k jejímu uzavření.