Kromě toho se stavba vzdělávacího zařízení pro nejmenší dočká opravy soklové části fasády, výměny klempířských prvků na plášti, úpravy hromosvodů, železobetonové markýzy nad vstupem, venkovního schodiště či oplocení.

Celkové náklady přesáhnou šest milionů korun. Ty uznatelné jsou pak víc než tři miliony dvě stě tisíc korun. „Celková výše dotační podpory je přes dva miliony sedm set tisíc korun," upřesnila mluvčí. Grantová pomoc jde z Evropské unie.

Mateřská škola Štefánikova je odloučeným pracovištěm MŠ Lužní, která se nachází na sídlišti Jihovýchod. Mateřinka ve Štefánikově ulici je alternativní s křesťanskou výchovou a dvěma třídami. „Její kapacita je padesát dětí," dodala Lahová.